Дүйсенбi | 14 қаңтар, 2019 ж.

Сандық көрсеткіштер

2018-2019 оқу жылындағы оқушылар контингенті

Мамандық атауы Жалпы саны Жалпы санның бөлінісі
Күндізгі Сыртқы Ақылы Бюджет
1 0103000-«Дене тәрбиесі және спорт» 190 120 70 95 25
2 0201000-«Құқықтану» 135 96 39 96 0
3 0402000-«Дизайн» 42 42 0 20 22
4 0518000-«Есеп және аудит» 51 41 10 41 0
5 1226000-«Тамақтандыру кәсіпорындарындағы өнім өндірісінің технологиясы және оны ұйымдастыру» 123 123 0 3 120
6 1304000-«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру» 117 117 0 42 75
7 1513000-«Ветеринария» 191 191 0 42 149
Барлығы 849 730 119 339 391

2018-2019 оқу жылында қабылданған оқушылар контингенті

Мамандық атауы Жалпы саны Жалпы санның бөлінісі
Күндізгі Сыртқы Ақылы Бюджет
1 0103000-«Дене тәрбиесі және спорт» 60 50 10 25 25
2 0201000-«Құқықтану» 46 35 11 35
3 0518000-«Есеп және аудит» 20 17 3 17
4 1226000-«Тамақтандыру кәсіпорындарындағы өнім өндірісінің технологиясы және оны ұйымдастыру» 50 50 0 0 50
5 1304000-«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру» 75 75 0 0 75
6 1513000-«Ветеринария» 55 55 0 5 50
Барлығы 306 282 24 82 200

Кадрлық әлеует

Оқытушы саны Доктор профессор Ғылым кандидаты Жоғарғы санатты Бірінші санатты Магистрлар Екінші санатты
60 - 2 8 11 16 21